คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ก.ค.63)

         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดระยะเวลารับสมัคร ดังนี้

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านช่องทางดังนี้

1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-16.30 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00-  13.00 น.)

2. ผ่านทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมขวาบนซองว่า “ชื่อ- สกุล ของท่านตามด้วย ขอส่งใบสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์” ส่งมาที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

>> ดาวโหลดใบสมัครงาน
https://drive.google.com/file/d/1SSNJ7GtiOytApnAUYkOleYHytgpOcERf/view?usp=sharing

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศรับสมัครฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

-----------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางมะลิวัลยื เผิง่จันดา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(งานบุคคล) โทร 045-353-226
e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227