ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงศิษย์ปัจจุบัน ร่วมโหวตตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสครอบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี (1 ทศวรรษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2563 สโมสรนักศึกษา จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมออกแบบและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ประจำปีโอกาสสำคัญนี้ โดยหมดเขตการส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโดยมีจำนวนผู้ออกแบบและส่งผลงานรวมทั้งสิ้น 11 ผลงาน การนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาจารย์ บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เก่า ร่วมโหวตตราสัญลักษณ์ โดยสามารถเริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.ซึ่งตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการโหวตสูงที่สุด จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และคณะฯ จะได้นำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการจัดทำเสื้อครบรอบ 10 ปี ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงใช้เป็นสัญลักษณ์ภายในการจัดกิจกรรม

>> คลิกลิงค์เพื่อร่วมโหวต 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJghfpYzaTUvrg86pyr0jxoGXD7FwGjXkB_pq33ioZ-J0eiw/viewform

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University