7 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยคณะพยาบาลศาตร์ได้เข้าสู่ปีที่ 7 ครบรอบวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมเป็นเกียรติ ในงาน 7ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ โดยกิจกรรมในงานมีการทำบุญฟังธรรมเทศนาและถวายภัตตาหารเพล อีกทั้งมีซุ้มอาหารจากคณะฯ และศิษย์เก่ามากมาย ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 -13.00 น. ณ อาคารหลังใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University