ปัจฉิมนิเทศ และพิธีรับเข็มสถาบันรุ่น 3

ขอเชิญอาจารย์บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบเห็นสถาบัน แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น 3 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University