ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ มาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมประเกียรติ 7 รอบ ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร และรายละเอียดเพิ่มเติม

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227