ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 7

1. ซื้อเอกสารการสมัคร นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559

2. ยื่นเอกสารการสมัคร นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายละเอียดแนบ 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University