คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านบัววัด โรงเรียนบ้านดอนกลาง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่าย การเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 5

คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านบัววัด โรงเรียนบ้านดอนกลาง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัววัด ได้กำหนดจัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่าย การเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 5 เพื่อรวบรวมข้อมูล ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยในผู้สูงอายุ และจัดเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยโดยผู้สูงอายุสู่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองของผู้สูงอายุ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ นวัตกรรมภูมิปัญญาการดูแลผู้สูงอายุ การแสดงความกตัญญู และการถ่ายทอดภูมิปัญญา ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 -12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University