คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 5

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227