คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง "Update nursing care in chronic illness 2019"

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University