นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลในการจัดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สานักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง สู่สุขภาพดีถ้วนหน้า” “ Nurses - A Voice to Lead Health For All ”

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227