โครงการสร้างสุของค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย “วันสงกรานต์”ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ อาคารปฏิบัติการรวม คณะพยาบาลศาสตร์

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University